W ramach działalności Kancelaria zajmuje się:

 • przygotowywaniem projektów umów oraz negocjowaniem przedstawionych do analizy kontraktów
 • prowadzeniem stałej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych
 • przeprowadzaniem analiz sytuacji prawnej podmiotów gospodarczych
 • przygotowaniem opinii prawnych, uwzględniających doktrynę oraz najnowsze orzecznictwo.
  (Opinie zawsze wyczerpują wyłącznie meritum sprawy tak aby Klient miał poczucie adekwatności kosztu sporządzenia opinii do rzeczywistego i realnego nakładu pracy poświęconego na jej sporządzenie)
 • przygotowywaniem wszelkich druków do KRS
 • zakładaniem spółek i ich pełną obsługą prawną
 • reprezentowaniem Klientów w postępowaniu ugodowym, arbitrażowym i mediacyjnym
 • prowadzenie profesjonalnej windykacji bez narażenia Klienta na utratę kontrahenta
 • zastępstwem procesowym Klienta w sądzie
 • wspomaganiem Klienta w negocjacjach
 • doradztwem w zakresie własności przemysłowej


Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie:

 • prawo cywilne,
 • postępowanie cywilne,
 • prawo handlowe,
 • prawo upadłościowe i naprawcze,
 • nieuczciwa konkurencja,
 • tajemnica handlowa,
 • prawo autorskie i patentowe,
 • łączenie i przejmowanie podmiotów,
 • kontrakty handlowe i umowy,
 • spory sądowe,
 • zarządzaniem wierzytelnościami,
 • prawo ochrony własności intelektualnej i patentowej,
 • prawo reklamy i mediów,
 • prawo pracy,
 • umowy o pracę i klauzule konkurencyjne,
 • zwolnienia pracowników, w tym zwolnienia grupowe,
 • współpraca ze związkami zawodowymi,
 • ochrona danych osobowych,
 • arbitraż.

Wszystkie prawa zastrzeżone. AIDA